Number of the records: 1  

Wolfram Alpha – Extraordinary program not only for mathematics

 1. Title Wolfram Alpha – Extraordinary program not only for mathematics
  Parallel titleWolfram Alpha – výnimočný program nie len pre matematiku
  Author infoJana Mihalechová, Mária Bilíková
  Author Mihalechová Jana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Co-authors Bilíková Mária EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Source document Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko]. S. 11 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Ondrejková Krčová Ingrid ; Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo Vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4088-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 51 - Matematika
  Keywords matematika poistná * metódy aktuárske * funkcie matematické * vzorce * jazyky programovacie * softvér
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00923-005, originál dokumentu

Number of the records: 1