Number of the records: 1  

Spatial Panel Data Models and Estimation Possibilities in R

 1. Title Spatial Panel Data Models and Estimation Possibilities in R
  Parallel titlePriestorové modely v panelových dátach a možnosti ich odhadu v R
  Author infoAndrea Furková
  Author Furková Andrea EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). S. 29-34 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Reiff Marian ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Čičková Zuzana ; Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII Medzinárodný vedecký seminár. ISBN 978-80-225-4617-1
  NoteVEGA 1/0248/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords ekonometria * modely ekonometrické * modelovanie
  AnnotationProblematika priestorových modelov panelových dát a ich odhad v štúdiu R. Implementácia spml funkcie z balíka splm R, aby sa poukázalo na možnosti odhadu takýchto špecifických ekonometrických modelov. Popis spml implementácie priestorového lag (error) modelu s fixným (náhodným) efektom na Munellovom dátovom súbore a Munellovej špecifikácii produkčnej funkcie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00241-005, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF504.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1