Number of the records: 1  

Prieskum finančnej gramotnosti v Slovenskej republike

 1. Title Prieskum finančnej gramotnosti v Slovenskej republike
  Parallel titleFinancial Literacy Survey in the Slovak Republic
  Author infoMarcel Novák
  Author Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. S. 169-178 online. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019 / Králík Jiří ; QUAERE 2019 Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. ISBN 978-80-87952-30-6
  NoteVEGA 1/0246/16. - VEGA 14/0356/19
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords gramotnosť finančná * spotrebitelia * vzdelávanie * ochrana spotrebiteľa * Slovensko
  AnnotationPosúdenie finančnej gramotnosti vo vybranej vzorke populácie v SR. Dôležitosť postavenia Národnej banky SR pri ochrane spotrebiteľa. Zdôraznenie problematiky finančnej gramotnosti.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00368-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF872.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1