Number of the records: 1  

Nové dimenzie súťažnej politiky v Slovenskej republike

 1. Title Nové dimenzie súťažnej politiky v Slovenskej republike
  TranslationNew dimensions of competition policy in Slovak Republic
  Author infoMária Tokárová
  Author Tokárová Mária EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source documentEkonomický a sociálny rozvoj Slovenska : vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Bratislava 19. novembra 2009. s. 355-366. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-970272-2-3
  NoteVEGA 1/0605/08. - VEGA 1/0414/09. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.2 - Hospodárska politika. Hospodárske vedenie. Hospodárske riadenie. Hospodárske plánovanie
  Keywords politika hospodárska * súťaž hospodárska * konkurencieschopnosť * konkurencia * podnikanie * podnik * koncentrácia * kartely * právo komunitárne * Slovensko * Európska únia
  AnnotationCiele súťažnej politiky. Udržanie zdravého stupňa rivality medzi subjektmi na trhoch tovarov a služieb. Nové prístupy k súťažnej politike v Slovenskej republike. Dohody obmedzujúce súťaž. Zneužívanie dominantného postavenia. Koncentrácia podnikov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00106-001, kópia plného textu