Number of the records: 1  

Aplikácia finančného controllingu

 1. Title Aplikácia finančného controllingu
  TranslationApplication of financial controlling
  Author infoVladimír Šebej
  Author Šebej Vladimír EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-5]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Issue dataSch.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Keywords kontroling finančný * cash flow * marža * produkty * plánovanie
  AnnotationFinančný kontroling v praxi. Dôležitosť udržania si priaznivého toku peňazí. Sledovanie cash-flow. Plánovaný cash-flow. Sledovanie vývoja obchodnej marže predávaných tovarov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-069, originál dokumentu