Number of the records: 1  

Analýza socioekonomických ukazovatelů oblasti NUTS II

 1. Title Analýza socioekonomických ukazovatelů oblasti NUTS II
  Author infoPavla Stránská
  Author Stránská Pavla
  Source document EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. S. 205-214. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Keywords Česko * diferenciácia regionálna * priemysel * výstavba bytová * zamestnanosť * nezamestnanosť * ukazovatele ekonomické * ukazovatele sociálne
  AnnotationProblematika diferenciácie regiónov ekonomickej a sociálnej úrovne patrí v súčasnej dobe k hlavným témam ekonomického i politického spektra. Pohľad na socioekonomickú situáciu v regiónoch Českej republiky. Problematika úrovne zamestnanosti resp. nezamestnanosti, priemerných miezd, stavu priemyslu a bytovej výstavby. Súčasný vývoj a celkový prístup k hodnoteniu rozdielov v regiónoch ČR.
  DatabaseARTICLES