Number of the records: 1  

Novinky z EU

 1. Title Novinky z EU
  Author infoOndřej Karel
  Author Karel Ondřej
  Source document Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. Roč. 87, č. 1 (2010), s. 33. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords Európska únia * Európsky parlament * Rada Európy * Európska komisia * Rada Európskej únie * Európske spoločenstvá * zmluvy medzinárodné * spolupráca medzinárodná
  AnnotationDňa 1.decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, ktorá významne posilňuje právomoc základných orgánov EÚ. Nové zloženie Európskej komisie pre obdobie 2010-2014. Plán dlhodobej stratégie nazvaný Európa 2020. Dňa 17.novembra 2009 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, právo zmluvných záväzkových vzťahov (Rím I). Rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) o nesplnení povinnosti ČR transformovať smernicu č. 2003/41/ES (IORP) do národného práva. V priebehu španielského predseníctva v Rade EÚ pokračujú návrhy Smernice o zásadách antidiskriminačnej legislatívy.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-4

Number of the records: 1