Number of the records: 1  

Kvalita, cena a ich vnímanie

 1. Title Kvalita, cena a ich vnímanie
  Author infoJán Burieta
  Author Burieta Ján
  Source document Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva : odborný časopis o systémoch kvality. Roč. 18, č. 2 (2010), s. 44-47. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Keywords kvalita * kvalita výrobkov * kvalita tovaru * normy kvality * stupne kvality * ceny * ceny spotrebiteľské * ceny obchodné * zákazníci * výrobcovia
  AnnotationKvalitatívne parametre výrobku (služby) a ceny ako dvoch veličín, ktoré sú pre zákazníka rozhodujúce. Stupne kvality v závislosti na cene z pohľadu zákazníka a z pohľadu predávajúceho. Požiadavky na kvalitu produktu a rozpor v cene. Definícia pojmu "Pery kvality".
  URL http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-2-2010
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-4

Number of the records: 1