Number of the records: 1  

Využívanie ruských masmédií v procese vyučovania ruského jazyka a problematika precedentného pozadia

 1. Title Využívanie ruských masmédií v procese vyučovania ruského jazyka a problematika precedentného pozadia
  Author infoIrina Dulebová
  Author Dulebová Irina EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source document Humanizácia v cudzojazyčnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác. S. 14-21. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-45-1
  NoteRes. slov., rus. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * ruština * médiá * komunikácia * literatúra * vzdelávanie
  AnnotationMnožstvo precedentných fenoménov ako charakteristický jav pre ruský jazyk posledných dvoch desaťročí. V ruských médiách je to prevažne intertextuálnosť literatúrocentrická, pri ktorej precedentným pozadím sa stávajú literárne reminiscencie. Moderný ruský jazyk sa charakterizuje „navrstvovaním“ významov, čo vyžaduje od účastníkov komunikácie aktívnu účasť na dešifrovaní, ktorá priamo závisí od úrovne ich lingvokulturologickej kompetencie. Preto v procese vyučovania ruského jazyka na Slovensku v súčasnosti je nevyhnutné rozvíjať lingvokulturologickú kompetenciu študentov, a to napríklad aj prostredníctvom zvyšovania ich literárnej kompetencie.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01174-004, originál dokumentu