Number of the records: 1  

Cena v podmienkach medzinárodného prostredia

 1. Title Cena v podmienkach medzinárodného prostredia
  Parallel titleThe Price in terms of international environment
  Author infoJúlia Lipianska
  Author Lipianska Júlia EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. S. 55-59. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8
  NoteVEGA 1/0251/08. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  Keywords ceny * tvorba cien * náklady * firmy * prostredie podnikateľské * trh * zákazníci * distribúcia * marketing
  AnnotationFaktory ovplyvňujúce trvobu cien v medzinárodnom prostredí. Cenové stratégie. Stratégie založené na pevne stanovených základoch. Flexibilná cenová stratégia založená na nákladovom prístupe. Dynamická prírastková stratégia.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01214-007, originál dokumentu