Number of the records: 1  

[Ceny a náklady v stavebníctve]

 1. Title [Ceny a náklady v stavebníctve]
  Author infoŠtefan Čarnický
  Author Čarnický Štefan EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source document Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 77-78. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103
  Review documentCeny a náklady v stavebníctve / Mesároš, F.. - Košice : Stavebná fakulta TU, 2008
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords recenzie * stavebníctvo * ceny * náklady
  AnnotationRecenzia na učebnicu ktorá je rozčlenená do 5. kapitol s logickou nádväznosťou. Text je doplnený schémami, tabuľkami a praktickými príkladmi, ktoré prispievajú k ľahšej orientácii pri tvorbe cien stavebnej produkcie a cenovej stratégie stavebnej firmy.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-2