Number of the records: 1  

Finančná gramotnosť na základných a stredných školách

 1. Title Finančná gramotnosť na základných a stredných školách
  Author infoDarina Orbánová
  Author Orbánová Darina EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Source document Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. S. [1-7]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5
  Issue dataTab.
  NoteKEGA 121-026EU-4/2010. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords školstvo * školy základné * školy stredné * školy vysoké * projekty * výchova * vyučovanie * predmety učebné * gramotnosť finančná * vzdelanie ekonomické
  AnnotationRiešenie projektu KEGA, Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, s názvom "Finančná gramotnosť na základných a stredných školách". Aktivity, ktorými členovia riešiteľského kolektívu napĺňajú jednotlivé ciele projektu v časovom horizonte rokov 2010 a 2011.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01158-018, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti114.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení