Number of the records: 1  

Diagnostika nástrojov zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov

 1. Title Diagnostika nástrojov zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov
  Parallel titleDiagnosis instrument for increasing the innovative performance
  Author infoMartin Matušovič
  Author Matušovič Martin EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza III. : zborník vedeckých prác. S. 250-257 [CD-ROM]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3555-7
  Issue dataGrafy, obr., tab.
  NoteVEGA 1/1174/12 (50 percent). - VEGA 1/0980/12 (50 percent). - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords podnik * inovácia * výkonnosť podniku * výkony podnikové * konkurencieschopnosť * výhody konkurenčné * financovanie výskumu a vývoja * Slovensko
  AnnotationSlovensko stále zaostáva v intenzite inovačných aktivít na úrovni podnikov, vo výdavkoch na projekty výskumu, vývoja a inovácií, ktorých realizačné výstupy končia v praxi, v technologickom transfere, vo využívaní kooperačného potenciálu, v patentovej aktivite, v spolupráci výskumných inštitúcií s priemyslom, vo využití rizikového kapitálu, ale aj v rade aspektov podmieňujúcich efektívne využívanie ľudských zdrojov. Problémom je tiež pretrvávajúca slabá úroveň spolupráce vedecko-výskumného, školského a hospodárskeho potenciálu na rozvoji a raste konkurenčnej schopnosti.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 02096-021, originál dokumentu