Number of the records: 1  

Kompetencie obce pri financovaní regionálneho školstva z rozpočtu obce

 1. Title Kompetencie obce pri financovaní regionálneho školstva z rozpočtu obce
  Author infoIngrid Konečná Veverková
  Author Konečná Veverková Ingrid
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 12 (2018), s. 2-5. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kompetencie * obce * školstvo * správa štátna * správa verejná * samospráva regionálna * zákony * Slovensko
  AnnotationKompetencie obce pri financovaní škôl a školských zariadení z rozpočtu obce podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 12

Number of the records: 1