Number of the records: 1  

Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0110704
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorHrivíková, Tatiana, % podiel: 100
  TitlePrincípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia. ročná správa o riešení projektu KEGA za rok 2008
  Issue dataBratislava, 2008. - 8 s.
  Kategória publikacnej cinnostiGAI - Výskumné štúdie a priebežné správy
  Document kindMVS - správy výskumné
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania02.07.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO

Number of the records: 1