Number of the records: 1  

Doklady v medzinárodnom obchode a používanie INCOTERMS v praxi slovenských podnikov

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0117717
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorHansenová, Heda, % podiel: 50
  SpoluautorValachovičová, Viktória, % podiel: 50
  TitleDoklady v medzinárodnom obchode a používanie INCOTERMS v praxi slovenských podnikov
  Source documentCZ INTERMODAL 2010 : trendy intermodality v Evropě : 13. konference s mezinárodní účastí, konaná 27. dubna 2010 v Pardubicích. S. 39-47. - Pardubice : Institut Jana Pernera, o.p.s., 2010
  Issue dataObr.
  Kategória publikacnej cinnostiAFC - Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2010
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania23.03.2016
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO