Number of the records: 1  

Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia

  1. Hrivíková, Tatiana Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia : ročná správa o riešení projektu KEGA za rok 2008 / Tatiana Hrivíková. -- Bratislava, 2008. -- 8 s. -- KEGA 3/6205/08

    I. Ekonomická univerzita v Bratislave.Ústav jazykov ((Bratislava, Slovensko))

    378
    BA004

Number of the records: 1