Number of the records: 1  

Doklady v medzinárodnom obchode a používanie INCOTERMS v praxi slovenských podnikov

 1. Hansenová, Heda Doklady v medzinárodnom obchode a používanie INCOTERMS v praxi slovenských podnikov / Heda Hansenová, Viktória Valachovičová. -- Obr. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Súčasný stav aplikácie Incoterms 2000 a možnosť zaviesť do medzinárodného prostredia ich novú verziu Incoterms 2010, resp. Incoterms 3000 vo vybraných podnikoch. Doklady v medzinárodnom obchode.

  In CZ INTERMODAL 2010 : trendy intermodality v Evropě : 13. konference s mezinárodní účastí, konaná 27. dubna 2010 v Pardubicích. -- Pardubice : Institut Jana Pernera, o.p.s., 2010. -- ISBN ISBN 978-80-86530-66-6. -- S. 39-47

  I. Valachovičová, Viktória
  II. CZ INTERMODAL 2010 : trendy intermodality v Evropě 13. konference s mezinárodní účastí, konaná 27. dubna 2010 v Pardubicích. -- S. 39-47

  339.5
  BA004