Number of the records: 1  

Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov

  1. Lancíková, Klaudia Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov : diplomová práca / Klaudia Lancíková ; škol. Hana Gažová Adamková. -- Bratislava, 2010. -- 79 s.

    I. Gažová Adamková, Hana
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1