Number of the records: 1  

Európske právne formy podnikania

  1. Veterníková, Mária Európske právne formy podnikania = European legal forms of enterpreneurship / Mária Veterníková. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Právna úprava nadnárodných európskych právnych foriem podnikania, ktorými sú európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európska spoločnosť a európske družstvo. Súčasťou príspevku sú aj skúsenosti s uplatňovaním predmetnej právnej úpravy v Slovenskej republike, ako aj v iných členských štátoch EÚ.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 662-667

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 662-667

    339.92
    BA004