Number of the records: 1  

Význam “miesta” v rámci distribučnej stratégie v marketingu kultúrnych organizácií

  1. Tajtáková, Mária Význam “miesta” v rámci distribučnej stratégie v marketingu kultúrnych organizácií = The Importance of the venue in the distribution strategy within the marketing of cultural organizations / Mária Tajtáková. -- Obr. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Fenoménu miesta/fyzického prostredia a jeho využitiu v marketingu sa v poslednom období venuje čoraz väčšia pozornosť zo strany marketingových pracovníkov v kultúre. V súčasnosti pod vplyvom rozvoja zážitkového marketingu nadobudlo miesto konečnej výmeny a jeho fyzické atribúty úplne nový význam a stalo sa predmetom samostatného marketingového pôsobenia, kreativity a inovácie. Fyzické prostredie miesta konečnej výmeny je do veľkej miery determinujúcim komponentom celkového zážitku. Miesto samotné môže byť nástrojom diferenciácie kultúrnej organizácie, teda predmetom jej strategickej odlišnosti na trhu.

    In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89306-10-7. -- S. 265-270

    I. Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- S. 265-270

    339.138
    BA004
Number of the records: 1