Number of the records: 1  

Regionálne disparity a cestovný ruch v SR

  1. Pachingerová, Mária Regionálne disparity a cestovný ruch v SR / Mária Pachingerová. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Regionálna politika ako nástroj riadenia regiónov. Aktuálne legislatívne predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Regionálne disparity na Slovensku a cestovný ruch. Analýza ukazovateľov regionálneho rozvoja.

    In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [1180 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3326-3. -- s. 1-28

    I. Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. -- s. 1-28

    332.1
    BA004