Number of the records: 1  

Právo pre ROPO a obce v praxi

  1. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Iura Edition, 2010 - Súbor: Právo pre ROPO a obce v praxi. -- ISSN 1337-7523

    34
    BA004
Number of the records: 1