Number of the records: 1  

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

  1. Vidová, Jarmila Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii / Jarmila Vidová. -- Grafy. -- Inovácie sú predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky. Každá krajina Európskej únie sa snaží zvyšovať výdavky na vedu a výskum a zameriava sa na zabezpečenie efektívnosti ich vynakladania. Každoročný európsky prehľad výsledkov inovácie poskytuje porovnávacie posúdenie výskumu a inovačnej výkonnosti krajín EÚ a vybratých tretích krajín. Dôležitou oblasťou, ktorej je potrebné sa venovať je umelá inteligencia. Európa v porovnaní s USA a Čínou celkovo zaostáva v súkromných investíciách do umelej inteligencie. Analýza inovačnej výkonnosti Európskej únie a intenzita inovácií v Slovenskej republike. Postoj Európskej únie k problematike robotizácie.

    In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. -- Bratislava : Derivát, 2019. -- ISSN 1336-5711. -- Roč. 16, č. 1 (2019), s. 1-10 online

    I. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. -- Roč. 16, č. 1 (2019), s. 1-10 online
    BA004