Number of the records: 1  

Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature

 1. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija ([10.-11.5.2018] : [Trnava, Slovensko]) Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature [elektronický zdroj] : zborník štúdií z konferencie : [Trnava, Slovensko, 10.-11.5.2018] = [Vymedzenie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre : medzinárodná vedecká konferencia] / editor: Josef Dohnal ; recenzenti: Oleg Michajlovič Buranok, Irina Ivanovna Čumak-Žuň. -- 1. vydanie. -- Brno : Tribun EU, 2018. -- online [185 s.]. -- KEGA 013UCM-4/2017 - Popis urobený: 30.5.2018. -- ISBN 978-80-263-1402-8

  I. Dohnal, Josef
  II. Buranok, Oleg Michajlovič
  III. Čumak-Žuň, Irina Ivanovna
  IV. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.Katedra rusistiky ((Trnava, Slovensko))
  V. Istoriko-filologičeskij fakuľtet Belgorodskogo gosudarstvennogo nacionaľnogo issledovateľskogo universiteta.Kafedra russkogo jazyka i russkoj literatury ((Belgorod, Rossija))

  8
  BA004
Number of the records: 1