Počet záznamov: 1  

Finančný manažment a controlling v praxi

  1. Finančný manažment a controlling v praxi. -- Bratislava : Iura Edition. -- Číslo 3/2012 bolo posledné, ďalej pokračuje pod názvom Finančný manažment - Časopis prináša aktuálne a odborné poznatky spolu s praktickými príkladmi z oblasti finančného riadenia, controllingu, reportingu, ohodnocovania, zvyšovania výkonnosti a efektivity firmy, ako aj riešenie problémov spojených s možnými podnikateľskými rizikami. Časopis upozorňuje na najnovšie trendy z oblasti vzdelávania, kariérneho rastu, vedenia a motivácie zamestnancov - Nahradený: Finančný manažment. -- ISSN 1338-7065. -- ISSN 1337-7574

    658.15
    BA004
Počet záznamov: 1