Počet záznamov: 1  

Scientia Iuventa 2009

 1. Scientia Iuventa 2009. Medzinárodná doktorandská konferencia (Banská Bystrica, Slovensko) (2009) Scientia Iuventa 2009 [elektronický zdroj] : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students / zostavovateľ: Ľuboš Elexa, Gabriela Elexová. -- Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN 978-80-8083-793-8

  I. Elexa, Ľuboš
  II. Elexová, Gabriela
  III. Ďaďo, Jaroslav
  IV. Elexa, Ľuboš
  V. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici.Centrum rozvoja doktorandov ((Banská Bystrica, Slovensko))

  33
  BA004