Počet záznamov: 1  

The congruence of the sponsors' objectives with the sponsorship objectives understood by the sample of consumers

  1. Rubaninská, Kamila The congruence of the sponsors' objectives with the sponsorship objectives understood by the sample of consumers / Kamila Rubaninská. -- Sch., tab. -- 2316063/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Zámery sponzorstva z pohľadu sponzora a z pohľadu spotrebiteľa. Sponzorstvo na Slovensku. Formulácia problému. Cieľ, materiály a metodológia. Výsledky a diskusia.

    In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. -- Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-8083-793-8. -- S. [1-6]

    I. Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. -- S. [1-6]

    336.1/.5
    BA004