Počet záznamov: 1  

Úloha informačných systémov a technológií v činnosti podnikateľských subjektov

  1. Boldiš, Branislav Úloha informačných systémov a technológií v činnosti podnikateľských subjektov / Branislav Boldiš. -- Tab. -- Informačný systém, podnikový informačný systém - pojmy. Poslanie a požiadavky kladené na IS. Úloha informačných technológií v činnosti podnikateľského subjektu. Význam a využitie informácií v činnosti podnikateľského subjektu. Význam informácií pre prácu manažéra. Trendy v oblasti aplikačného softvéru a podnikových IS.

    In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí : interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2915-0

    I. Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07

    330.47
    BA004