Počet záznamov: 1  

MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov

 1. MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia (4.11.2009 : Bratislava, Slovensko) MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009 / zostavovateľské a grafické práce Peter Červenka, Simona Škorvagová, Peter Verček. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. -- CD-ROM - Iné súvisiace diela: Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009 Škorvagová, Simona. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. -- 90 s. -- ISBN 978-80-225-2856-6

  I. Červenka, Peter
  II. Škorvagová, Simona
  III. Verček, Peter
  IV. Zorkóciová, Otília
  V. Pavlík, Adrián
  VI. Ekonomická univerzita v Bratislave.Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))
  VII. Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 4. november 2009

  339.5
  BA004

Počet záznamov: 1