Počet záznamov: 1  

Viacdimenzionálna analýza návštevnosti národného informačného systému cestovného ruchu Slovenskej republiky

 1. Kollár, Igor Viacdimenzionálna analýza návštevnosti národného informačného systému cestovného ruchu Slovenskej republiky = Multidimensional analysis of visits of the Slovak national tourism information system / Igor Kollár, Juraj Pančík. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Významná úloha internetu v cestovnom ruchu. Národný informačný systém cestovného ruchu (NISCR) Slovenskej republiky. Analýza vývoja návštevnosti národného informačného systému cestovného ruchu SR. Výsledky viacdimenzionálnej analýzy.

  In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. -- ISSN 0139-8660. -- Roč. 43, č. 2 (2010), s. 67-82

  I. Pančík, Juraj
  II. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. -- Roč. 43, č. 2 (2010), s. 67-82

  338.48
  BA004