Počet záznamov: 1  

Kontroling v hotelovom podniku

  1. Pachingerová, Mária Kontroling v hotelovom podniku = Controlling in a hotel business / Mária Pachingerová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Kontroling ako systém riadenia podniku. Špecifická forma práce s informáciami a riadenie podniku prostredníctvom informácií o reálnych procesoch. Kontroling podnikových kalkulácií v podnikoch cestovného ruchu. Metódy hodnotenia a analýza ukazovateľov odporúčania pre manažment.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 491-496

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 491-496

    338.48
    BA004