Počet záznamov: 1  

Komparatívna analýza rozvoja hotelových reťazcov s vybranými krajinami

  1. Veszprémi Sirotková, Anna Komparatívna analýza rozvoja hotelových reťazcov s vybranými krajinami = Comparative analysis of the development of hotel chains in selected countries / Anna Sirotková. -- Graf, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Výsledky výskumu, ktorý sa zaoberal komparáciou Slovenska s vybranými krajinami v oblasti začlenenia hotelov do hotelových reťazcov. Štruktúra hotelov z hľadiska triedy. Hotelové reťazce a centrá distribučných systémov.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 564-568

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 564-568

    338.48
    BA004