Počet záznamov: 1  

Zkušenosti z Německa s reorganizací v rámci insolvenčního řízení

  1. Kupec, Olga Zkušenosti z Německa s reorganizací v rámci insolvenčního řízení / Olga Kupec. -- Popis urobený: 17.1. 2012 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Jednotné insolvenčné riadenie bolo jadrom reformy insolvenčného poriadku, ktorý platí od roku 1991. Tento zákon nahradil predchádzajúci poriadok o konkurze a vyrovnaní.. Vzorom bol americký Chapter 11 Bankruptcy codes. Jedným z hlavných cieľov bolo vytvorit zákonný systém, ktorý by bol schopný reorganizovať podniky v problémoch a tým chrániť hodnoty a pracovné miesta. Nemecké insolvenčné právo dáva k dispozícii v zásade dva spôsoby reorganizácie, reorganizáciu podľa insolvenčného plánu a prenesenú reorganizáciu (asset deals). Predovšetkým prenesená reorganizácia sa teší v praxi pre relatívne rýchly priebeh a eliminovanie rizík a záťaží z minulosti veľkej obľúbenosti.

    In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. -- Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2011. -- ISSN 1802-8934. -- Č. 3 (2011)

    I. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. -- Č. 3 (2011)

    658.15
    BA004