Počet záznamov: 1  

Rozhodovanie manažérov v riziku

 1. Pružinský, Michal Rozhodovanie manažérov v riziku / Michal Pružinský, Bohuslava Mihalčová. -- Obr., vzorec. -- VEGA 1/0121/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Rozhodovanie, každodenná súčasť manažmentu, na všetkých úrovniach riadenia. Hlavné a základné pojmy tvoriace teoretický základ metód rozhodovania za rizika. Podpora riešenia rozhodovacích problémov, ktoré môže manažér využiť.

  In Enterprise risk management: záchranný model na budovanie dlhodobej konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký seminár k riešeniu projektu VEGA 1/0121/10 konaný pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku : Košice 11.11.2011. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [144 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3342-3. -- S. 52-59

  I. Mihalčová, Bohuslava
  II. Enterprise risk management: záchranný model na budovanie dlhodobej konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký seminár k riešeniu projektu VEGA 1/0121/10 konaný pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku : Košice 11.11.2011. -- S. 52-59

  65.012.4
  BA004