Výsledky vyhľadávania

 1. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development. International scientific conference. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development : conference proceedings : 3rd international scientific conference : Belgrade, Serbia, june 8, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Podgorica : Faculty of Business Studies of Mediterranean University ; Sofia : University of National and World Economy ; Celje : Faculty of Commercial and Business Studies ; Belgrade : Faculty of Applied Management, Economics and Finance : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. online [xx, 675 s.]. ISBN 978-86-80194-07-3.
  ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development

  elektronická kniha

 2. IISES 2017. International academic conference. Proceedings of the 32nd international academic conference : Geneva, Switzerland, 27. - 30. june 2017 [elektronický zdroj]. Reviewers: M. Angeles Caraballo ... [et al.]. 1st ed. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. online [460 s.]. Dostupné na : <http://www.iises.net/proceedings/32nd-international-academic-conference-geneva/front-page> ISBN 978-80-87927-39-7. ISSN 2336-5617.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Elektronnaja Kazaň 2017 : IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy [IX] Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň 2017 (IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija) : 25-26 aprelja 2017 g. v Kazani, [Rossija] [elektronický zdroj]. vypusk No 1. Kazaň : Juniversum, 2017. online [629 s.]. ISSN 2078-6980.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. ERAZ 2016 : knowledge based sustainable economic development. International scientific conference. ERAZ 2016 : knowledge based sustainable economic development : conference proceedings : [2nd] international scientific conference : Belgrade, Serbia, june 16, 2016 [elektronický zdroj]. 1st ed. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan, 2016. CD-ROM [xvi, 587 s.]. ISBN 978-86-80194-03-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. International workshop on knowledge management. 8th international workshop on knowledge management : proceedings : Bratislava 18. - 19. 10. 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2013. CD-ROM [190 s.]. ISBN 978-80-89306-23-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie usporiadanej dňa 10. novembra 2011 v Prešove [elektronický zdroj]. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012. CD-ROM [351 s.]. ISBN 978-80-89372-37-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. CD-ROM [138 s.]. ISBN 978-80-89328-77-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. E-learning for lifelong learning in ubiquitous society : e-ASEM collaborative research paper [elektronický zdroj]. Seoul : KNOU Press, 2012. CD-ROM [viii, 271 s.]. ISBN 978-89-20-01127-6 93370. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. DidInfo 2011. Národná konferencia. DidInfo 2011 : [recenzovaný zborník] : 17. ročník národnej konferencie, Banská Bystrica 2011 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2011. CD-ROM [262 s.]. ISBN 978-80-557-0142-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Virtual university. International conference. Virtual university : 10th international conference : [Bratislava, december 10th-11th, 2009] [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-89316-11-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha