Výsledky vyhľadávania

 1. Scientia Iuventa 2009. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-793-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Scientia Iuventa 2008. International scientific conference. Scientia Iuventa 2008 : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students : Banská Bystrica, 13. jún 2008 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, 2008. CD-ROM. Dostupné na : <www.ef.umb.sk/crd> ISBN 978-80-8083-582-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Economic theory and practice II.. International conference. Economic theory and practice II. : proceedings of articles from international conference [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University, 2007. CD-ROM. Acta oeconomica, no. 21. ISBN 978-80-8883-407-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Scientia Iuventa 2007. International scientific conference. Scientia Iuventa 2007 : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-398-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Scientia Iuventa 2006. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 1. jún 2006 Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8083-338-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Európske financie - teória, politika, prax. Medzinárodný vedecký seminár. Európske financie - teória, politika, prax : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Banská Bystrica, 10.11.2006 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Viktória Vargová, Ľuboš Elexa. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8083-335-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha