Výsledky vyhľadávania

 1. QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. CD-ROM 1664 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. QUAERE 2017. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 7 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. online [785 s.]. ISBN 978-80-87952-20-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MMK 2016. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2016 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 7. : 12. - 16. prosince 2016, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661633 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. online [1857 s.]. Dostupné na : <http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf> ISBN 978-80-87952-17-7.
  MMK 2016

  elektronická kniha

 4. QUAERE 2016. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 6 : 23.-27. května 2016, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Reviewed by: Zdeněk Závora ... [et al.]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. CD-ROM [715 s.]. ISBN 978-80-87952-15-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. CD-ROM [2743 s.]. ISBN 978-80-87952-12-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  MMK 2015

  elektronická kniha

 6. QUAERE 2014. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2014 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 26. – 30. května 2014, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Vol. IV. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. CD-ROM [1670 s.]. Dostupné na : <http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2014.pdf> ISBN 978-80-87952-04-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. QUAERE 2013. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. – 24. května 2013, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Vol. III. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013. CD-ROM [2948 s.]. ISBN 978-80-905243-7-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. QUAERE 2012. Mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů : Hradec Králové, 14.-18. května 2012 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. CD-ROM [1192 s.]. ISBN 978-80-905243-0-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011 [elektronický zdroj]. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. CD-ROM [344 s.]. ISBN 978-80-970458-3-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha