Výsledky vyhľadávania

 1. Slovensko-české dni daňového práva : daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Medzinárodná vedecká konferencia. I. Slovensko-české dni daňového práva : daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam : recenzovaný zborník vedeckých prác : [medzinárodná vedecká konferencia : 24.-25.10.2017, Košice, Slovensko] [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Michal Radvan, Martin Vernarský. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. online [399 s.]. APVV 16-0160, VEGA 1/0375/15. ISBN 978-80-8152-584-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. REMETA, Ján. Daňová prognóza sa v roku 2012 nenaplnila : chyba prognózy daní v roku 2012 bola nad dlhodobým cieľom do 2% : komentár 2013/08 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2013. online, [6 s., 9,4 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8976>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. REMETA, Ján. Nižšie odvody nízkopríjmových : zvýšenie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných s nízkym príjmom : komentár 2013/10 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2013. online, [6 s., 8,2 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9242>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PORUBSKÝ, Marek - REMETA, Ján. Spomalenie slovenskej ekonomiky zníži daňové príjmy : prognóza daňových a odvodových príjmov verejnej správy na roky 2012 – 2016 (február 2013) : komentár 2013/03 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2013. online, [8 s., 9,2 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. REMETA, Ján. Ako by mohlo vyzerať spravodlivé zdanenie práce na Slovensku... : komentár 2012/9 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2012. online, [8 s., 14,4 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8188>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. SPORINA, Ján - REMETA, Ján. Zníženie daňových príjmov kvôli spomaleniu ekonomiky a výpadku DPPO v 2011 : prognóza daňových a odvodových príjmov verejnej správy na roky 2012 – 2015 (september 2012) : komentár 2012/17 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2012. online, [7 s., 11,6 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8311>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SPORINA, Ján - REMETA, Ján. Ďalšie zníženie daňových príjmov v roku 2012 aj v nasledujúcich rokoch : mimoriadna prognóza daňových a odvodových príjmov verejnej správy na roky 2012 – 2015 (december 2012) : komentár 2012/21 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2012. online, [8 s., 8 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8706>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. REMETA, Ján. Daňové zaťaženie práce na Slovensku je stále vysoké : odmietneme odporúčanie OECD presunúť daňové zaťaženie na nepriame dane? : komentár 2011/15 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2011. online, [5 s., 8 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7932>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. REMETA, Ján. Zdaňovanie miezd v OECD a na Slovensku v roku 2009 : komentár 2010/04 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2010. online, [4 s., 7,7 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7565>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. NOVYSEDLÁK, Viktor - REMETA, Ján. Zvýšenie základnej nezdaniteľnej časti základu dane a zamestnaneckej prémie v roku 2009 (porovnanie s alternatívou zníženia sadzby DPFO na 16%) : komentár 2009/3 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2009. online, [8 s., 11,5 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7169>
  elektronická kniha

  elektronická kniha