Výsledky vyhľadávania

  1. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011 [elektronický zdroj]. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. CD-ROM [344 s.]. ISBN 978-80-970458-3-8.
    elektronická kniha

    elektronická kniha