Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika a manažment podnikov 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen [elektronický zdroj]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-228-2284-8.
 2. Nové trendy - nové nápady 2011. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy - nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. CD-ROM [450 s.]. ISBN 978-80-87314-20-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. PERNICA, Petr. Výkladový slovník logistiky : logistika (supply chain management) pro 21. století [elektronický zdroj]. Praha : RADIX, 2005. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha