Výsledky vyhľadávania

 1. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. 23rd EBES Conference - Madrid. Conference. 23rd EBES Conference - Madrid : proceedings : 27.-29.9.2017, Madrid, Spain [elektronický zdroj]. Volume 1 - 3. 1st ed. Istanbul : EBES, 2017. CD-ROM [1-798, 799-1381, 1382-1848]. ISBN 978-605-67622-1-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. 25th EBES Conference - Berlin. Conference. 25th EBES Conference - Berlin : Program and Abstract Book : May 23-25, 2018, Berlin, Germany [elektronický zdroj]. 1st edition. Istanbul : EBES, 2017. CD-ROM [220 s.]. ISBN 978-605-67622-3-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. EU reference scenario 2016 : energy, transport and GHG emissions : trends to 2050 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. online [217 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2833/001137> ISBN 978-92-79-52374-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ISeC 2015. International virtual conference. ISeC 2015 : proceedings : interdisciplinary scientific econference : international virtual conference : july 20 - 24, 2015 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Nexsys, 2015. CD-ROM [292 s.]. ISBN 978-80-972051-0-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia : zborník z konferencie k prezentácii monografie : Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky medzi stagnáciou a oživením : 26. septembra 2012 v Bratislave : v spolupráci s EU v Bratislave [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. online [168 s.]. ISBN 978-80-7144-202-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Nekonferenčný recenzovaný zborník v rámci riešenia projektov „VEGA, KEGA, APVV, ENER SUPPLY“ [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM [209 s.]. ISBN 978-80-225-3207-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie : [SEMAFOR '08] : Zemplínska Šírava, 16.-18.9.2008 [elektronický zdroj]. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Europe in figures : Eurostat yearbook 2008 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. CD-ROM. Eurostat statistical books. ISBN 978-92-79-06671-9. ISSN 1830-8090. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Tepelná energia - CZT - energia pre všetkých. Medzinárodná odborná konferencia. Tepelná energia - CZT - energia pre všetkých : 5. október - 6. október 2006, Trnava [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská teplárenská, a.s., 2006. CD-ROM.
  elektronická kniha

  elektronická kniha