Výsledky vyhľadávania

 1. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. Reviewers: Ludmila Mládková ... [et al.]. 1st ed. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. online [1162 s.]. ISBN 978-80-244-5233-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Czynniki i pomiar wartości biznesu [elektronický zdroj]. Recenzenci: Wiesława Caputa ... [et al.]. 1st edition. Lublin : Politechnika Lubelska, 2017. online [187 s.]. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-288-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016 [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [128 s., 7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. CD-ROM [900 s.]. IGA 21/2015. ISBN 978-80-245-2166-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Anna Neumanová. 1. vyd. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. CD-ROM [175 s.]. ISBN 978-80-554-1091-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve

  elektronická kniha

 6. RELIK 2014 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2014 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [7.] mezinárodní vědecká konference, 24. a 25. listopad 2014 , [Praha, Česko] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2014. CD-ROM [540 s.]. IGA 8/2013. ISBN 978-80-87990-03-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. KOŠTURIAK, Ján - CHAĽ, Ján. Stratégie a inovácie : od súperenia k spolupráci, od konfliktov k budovaniu dôvery, od šetrenia k vytváraniu bohatstva, od napätia k rovnováhe [elektronický zdroj]. Žilina : IPA Slovakia, [2014]. CD-ROM [61 s.]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [529 s.]. ISBN 978-80-225-3873-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Akademické pohledy do znalostní ekonomiky : sborník Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci [elektronický zdroj]. Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. RELIK 2011. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2011 : sborník příspěvků : 4. mezinárodní konference : Praha, 5.-6.12.2011 [elektronický zdroj]. Slaný : Melandrium, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-86175-75-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha