Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [82 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4180-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR

  elektronická kniha

 2. Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : zborník vedeckých statí 3 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jaroslav Mazúrek, Ľubica Černá. Ružomberok : VERBUM, 2014. CD-ROM [211 s.]. ISBN 978-80-561-0143-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 4. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu : sborník příspěvků, 12.-13. září 2013, Brno [elektronický zdroj]. Recenzent Zelenka Josef. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. CD-ROM. ISBN 978-80-210-6644-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. Mezinárodní konference. Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi : [zborník] : vědecké statě : 2. ročník mezinárodní konference : Praha, 14. června 2012 [elektronický zdroj]. Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2012. CD-ROM [305 s.]. ISBN 978-80-7431-090-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Medzinárodná vedecká konferencia. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 28. apríl 2011, Trnava [elektronický zdroj]. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. CD-ROM [277 s.]. ISBN 978-80-8105-256-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha