Výsledky vyhľadávania

  1. Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu.. Mezinárodní konference. Autenticita v kontextu cestovního ruchu: aktuální problémy cestovního ruchu : recenzovaný sborník z 13. mezinárodní konference, 28. února – 1. března 2018, Jihlava, Česko [elektronický zdroj]. 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 518 s. ISBN 978-80-88064-36-7.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Ekonomika a management organizací – výzkum, výuka a praxe. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Brno, 9. září 2010 [elektronický zdroj]. Recenzent Jiří Lanča. Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-210-5273-4.
    elektronická kniha

    elektronická kniha