Výsledky vyhľadávania

 1. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018) : Proceedings of the International Scientific Conference : September 04 – 06, 2018, Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Marianna Siničáková, Jozef Glova ... [et al.]. 1st Edition. Košice : Technical University of Košice, 2018. online 645 s. APVV 15-0358, VEGA 1/0311/17. ISBN 978-80-553-2736-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. CARNOT, Nicolas - KOEN, Vincent - TISSOT, Bruno. Economic forecasting and policy [elektronický zdroj]. 2nd ed. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. online [xx, 495 p.]. Dostupné na : <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=6&sid=bd8386d8-abdf-42a5-8ecb-0ec481c02852%40sessionmgr12&hid=1&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=nlebk&AN=387492> ISBN 978-0-230-30644-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2008 : Statistical yearbook of the capital of the Slovak Republic Bratislava 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2008. CD-ROM. ISBN 80-89358-19-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ. Medzinárodná konferencia. Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 16.10.2007 [elektronický zdroj]. Bratislava : Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-227-2789-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. BEŇA, Matej. Nehnuteľnosti : kúpa, predaj, prenájom [elektronický zdroj]. Brno : Computer Press, 2006. CD-ROM. Právo pre dennú prax. ISBN 80-251-0908-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]