Výsledky vyhľadávania

 1. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems : Book of Abstracts from 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance, 4 and 5 April 2019, Grandhotel****, (Starý Smokovec, Slovak Republic) [elektronický zdroj]. Reviewers: Eva Horvátová, Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová. 1st Edition. Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2019. CD-ROM 37 s. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0693/17, VEGA 1/0257/18, KEGA 030EU-4/2017, APVV-15-0666. Dostupné na : <http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk> ISBN 978-80-225-4608-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management. International Scientific and Practical Internet Conference. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management : Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference, May 16, 2018, Lviv, Ukraine [elektronický zdroj]. Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2018. CD-ROM [111 s.]. ISBN 978-966-941-188-4.
 3. EBES 2017: Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics. Eurasia Business and Economics Society Conference. EBES 2017: Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics : Proceedings of the 21st Eurasia Business and Economics Society Conference (EBES Conference), January 12-14, 2017, Budapest University of Technology [elektronický zdroj]. Reviewers: Sagi Akron, Ahmet Faruk Aysan, Mehmet Huseyin Bilgin. Cham : Springer, 2018. online 360 s. Eurasian Studies in Business and Economics, 9. ISBN 978-3-319-76287-6. ISSN 2364-5067.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. online 635 s. ISBN 978-80-7454-767-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Knowledge – Economy – Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management [elektronický zdroj]. Reviewer: Piotr Bartkowiak. 1st Edition. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. online 204 s. ISBN 978-83-65907-40-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. The international role of the euro : interim report : june 2016 [elektronický zdroj]. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2016. online [28 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2866/321159> ISBN 978-92-899-2414-6. ISSN 1725-6593.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. The international role of the euro [elektronický zdroj]. July 2015. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2015. online [78 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2866/891381> ISBN 978-92-899-1937-1. ISSN 1725-6593.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Towards the banking union - opportunities and challenges for statistics : seventh ECB conference on statistics : 15 october 2014 [elektronický zdroj]. May 2015. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2015. online [192 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2866/407255> ISBN 978-92-899-1896-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Juraj Nemec, Mária Uramová. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2015. CD-ROM [300 s.]. ISBN 978-80-557-1054-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha