Výsledky vyhľadávania

 1. The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy. International Conference. The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : Conference Proceedings of the International Conference, 16.4.2018, Gdansk, Poland [elektronický zdroj]. Reviewers: Radim Boháč, Pawel Borszowski ...[et al.]. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online 640 s. Scientia, no. 636. ISBN 978-80-210-9087-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. Editoři/Edited by: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 790 s. ISBN 978-80-210-8969-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. Editoři/edited by: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2017. online [976 s.]. ISBN 978-80-210-8587-9.
  XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

  elektronická kniha

 4. Engines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS. Engines of urban and regional development : conference proceedings : 6th central european conference in regional science : 20 – 22 september 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. online [766 s.]. ISBN 978-80-557-1335-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Felelős társadalom, fenntartható gazdaság. Nemzetközi tudományos konferencia. Felelős társadalom, fenntartható gazdaság : tanulmánykötet : nemzetközi tudományos konferencia a magyar tudomány ünnepe alkalmából : Sopron, 2013, november 13 [elektronický zdroj]. Sopron : University of West Hungary Press, 2014. CD-ROM [600 s.]. ISBN 978-963-334-144-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Valtice, 19. – 21. června 2013 [elektronický zdroj]. Editoři Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. Brno : Masarykova univerzita, 2013. CD-ROM [647 s.]. Dostupné na : <http://www.econ.muni.cz/udalosti/research/xvii-mezinarodni-kolokvium-o-regionalnich-vedach/872> ISBN 978-80-210-6257-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Valtice, 20.-22. června 2012 [elektronický zdroj]. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2012. CD-ROM [660 s.]. Dostupné na : <http://www.econ.muni.cz/udalosti/vedeckovyzkumne/xv-mezinarodni-kolokvium-o-regionalnich-vedach/635/> ISBN 978-80-210-5875-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. International Conference on Applied Business Research. ICABR 2011 : abstracts [of] VII. International Conference on Applied Business Research; november 28 - december 2, 2011 [elektronický zdroj]. Brno : Mendel University in Brno, 2011. CD-ROM [169 s.]. ISBN 978-80-7375-557-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji. Medzinárodná vedecká konferencia. Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. - 24. 9. 2011, Dudince, Slovenská republika [elektronický zdroj]. 2. ročník. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n. o., 2011. CD-ROM [381 s.]. ISBN 978-80-970277-8-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Bořetice, 16. - 18. 6. 2010 [elektronický zdroj]. XIII. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2010. CD-ROM. Dostupné na : <http://www.econ.muni.cz/udalosti/vedeckovyzkumne/xiii-mezinarodni-kolokvium-o-regionalnich-vedach/471/> ISBN 978-80-210-5210-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha