Výsledky vyhľadávania

  1. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland) [elektronický zdroj]. Reviewers: Marian Ciepaj, Volodymyr Karpenko, Olena Raevneva. Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. online 116 s. ISBN 978-83-946765-1-3.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. REMETA, Ján. Daňová prognóza sa v roku 2012 nenaplnila : chyba prognózy daní v roku 2012 bola nad dlhodobým cieľom do 2% : komentár 2013/08 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2013. online, [6 s., 9,4 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8976>
    elektronická kniha

    elektronická kniha