Výsledky vyhľadávania

  1. Liberecké ekonomické fórum 2007. Mezinárodní konference. Liberecké ekonomické fórum 2007 : sborník příspěvků : VIII. mezinárodní konference pořádaná u příležitosti 15. výročí založení Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci : Liberec, 11.-12. září 2007 [elektronický zdroj]. Editoři: Aleš Kocourek, Jana Šimanová. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7372-243-2.
  2. Inovačné procesy vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu - I. Vedecký seminár. Inovačné procesy vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu - I : zborník z vedeckého seminára : Bratislava, september 2006 [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2006. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2313-4.
    elektronická kniha

    elektronická kniha